Risico’s van crowdfunding

Zitten er ook risico’s aan crowdfunding? Natuurlijk! Hoewel de meeste verhalen die met crowdfunding te maken hebben gaan over hoe geweldig het is, en hoe snel een project is volgestort. En hoe goed het is dat er naast de niet altijd meer goed functionerende banken er een alternatief is, toch is er de laatste 2 jaar een wildgroei ontstaan die vroeg of laat een probleem kan scheppen voor de sector als er niet gewetensvol mee wordt omgegaan. Een gevaar voor een platform kan een gevaar voor de categorie worden.

Wat zijn risico’s van crowdfunding?

De twee belangrijkste risico’s van crowdfunding liggen voor ons gevoel in enerzijds het te makkelijk toe laten van slechte projecten en het anderzijds verkeerd inschatten van kosten en baten door leners/projecteigenaren.

Wat is een slecht project? Dat is een project waarvan je weet dat de financieringsstructuur niet klopt of waarvan de schulden niet kloppen in relatie tot de omzet of waarbij de crowdfunding gebruikt gaat worden om oud zeer weg te werken of lopende verliezen zonder uitzicht te compenseren. Dit komt nog beangstigend veel voor, zelfs met zogenaamde “adviseurs” ertussen. Dit soort projecten hebben een sterk bovengemiddelde kans om vroegtijdig te overlijden wat natuurlijk de terugbetaling aan investeerders in gevaar brengt om het mild uit te drukken. Waarom laten platformen slechte projecten toe? Simpelweg omdat ze de omzet nodig hebben in veel gevallen, Er zijn veel platformen

Bij het verkeerd inschatten door een lener kun je ook tot een versnelde “default”komen omdat bijvoorbeeld een horeca gelegenheid besluit om in een normaal restaurantje voor 2 ton aan interieur te stoppen. Dat krijg je vrijwel niet meer terugverdiend omdat je tussen de 50 en 100 duizend euro ook al een hoop kunt doen. Dus ga je op termijn in de problemen komen. Overigens kan het zijn dat een goede selectie dit ook al stopt in de kredietanalyse fase. Dit is enerzijds raar want bij crowdfunding oordeelt de “crowd” over je idee maar aan de andere kant heeft het voordelen om mensen tegen zichzelf te beschermen.

Structurele vragen die je als investeerder je zelf moet stellen

Heeft het bemiddelende platform een “gezond businessmodel” of zijn ze omzethongerig? Staan er veel kleine projectjes op tussen de groten? Soms is dat een teken dat er geen beleid in is. Kun je een reden ontdekken waarom zij in staat zijn het kaf van het horen te scheiden? Wie zit er achter? Hebben ze ook nog andere verdiensten of is dit het? Dat laatste houd in dat ze focus hebben maar ook dat ze afhankelijk zijn.

Beleg met geld wat je kunt missen en spreid het. Dit blijft de gouden beleggingsregel. Crowdfunding heeft risico’s net als iedere andere beleggingsvorm. houd daar rekening mee. Is het een “professioneel” platform of niet? Er zijn veel verschillen.