Particulieren

Slim beleggen met crowdfunding? Niet alleen voor bedrijven is crowdfunding interessant: het is immers een ideale manier om aan (starters-)kapitaal te komen zonder dat een bank er bij komt kijken. Ook voor particulieren is deze vorm van investeren aantrekkelijk. Anders dan beleggen of aandelen verhandelen via de beurs zijn er minder kosten verbonden aan crowdfinanciering, zijn de rendementen hoger en de regels soepeler.

Hoe crowdfunding werkt

Crowdfunden: investeren met meer rendement!Crowdfunding voor particulieren gaat als volgt te werk: u schrijft zich in op een crowdfunding platform en bekijkt en evalueert de bestaande projecten die een investering nodig hebben. Meestal staat bij het project de looptijd, rente en risicoclassificatie van het project vermeld, evenals achtergrondinformatie. Samen met andere particulieren investeert u geld in de crowdfunding projecten die u aanspreken. U bepaalt zelf hoeveel geld u per project u wilt investeren en pas als het project volledig is gefinancierd worden de contracten opgesteld. Online en slim beleggen heet dat!

Het contract wat vervolgens opgesteld wordt is juridisch geldig tussen beide partijen en heet een investeringsovereenkomst. Dit document bewijst dat de kredietnemer geld schuldig is aan de investeerder. De looptijd, het rentepercentage en andere voowaarden zijn op deze investeringsovereenkomst vermeld; het is – vanzelfsprekend – van belang deze eerst goed door te nemen voor deze te tekenen en accepteren.

Let wel op: het crowdfunding platform heeft geen juridische overeenkomst met de investeerder en kredietnemer. De overeenkomst van een bekend platform stelt: ‘wij zijn jegens de investeerder nooit aansprakelijk voor het niet of niet tijdig nakomen door de schuldenaar van enige (betalings-)verplichting uit de geldlening voortvloeiende’. Maar als er sprake is van wanbetaling, laten de platformen natuurlijk niet zomaar de investeerders stikken. Stappen die ondernomen worden bij wanbetaling kunnen onder andere een incassobureau en gerechtsdeurwaarder zijn.

Verschillende crowdfunding platformen

Wanneer u heeft besloten om online te beleggen via crowdfunding moet u een platform kiezen. De verschillende platformen – nationaal en internationaal – verschillen in hun doelstellingen. Besluit u om uw vermogen te investeren in innovatieve producten of diensten? De platformen Kickstarter en Indiegogo werken volgens het donatiemodel: u sponsort het initiatief en sluit dus geen lening af.

Heeft u liever rendement op uw investering? Crowdfunding platformen waarbij het wel mogelijk is om rendement op uw vermogen te krijgen zijn onder andere CrowdAboutNow en Geldvoorelkaar: zij werken via het commercieel model. Vermogen dat geïnvesteerd wordt via deze sites wordt door de kredietnemer aan de investeerder terugbetaald middels een maandelijkse aflossing en rente.

Tenslotte zijn er ook nog platformen met het doel beginnende ondernemingen te steunen in de Derde Wereld. Deze werken ook volgens het commercieel model. Deze zogenaamde microfinancieringen of minileningen werken hetzelfde als CrowdAboutNow en Geldvoorelkaar, alleen heeft uw geïnvesteerde geld een andere bestemming.

Redenen voor crowdfunding

Crowdfinanciering is enorm goed voor innovatieve productenTen opzichte van bestaande financiële markten heeft crowdfunding vele voordelen voor investeerders. Zoals eerder vermeld worden vraag en aanbod van kapitaal direct aan elkaar gekoppeld zonder tussenkomst van banken. Er komen minder regels bij de financiering te liggen waardoor het proces sneller gaat. Dit betekent dat crowdfunding een ideale manier is voor beginners om te beleggen. Doordat er minder regels zijn verbonden aan crowdfunding ontvangt de investeerder een hoger rendement dan het traditionele sparen en beleggen. U draagt tegelijkertijd bij aan een tegenwicht aan banken, wat in deze economische tijd erg belangrijk is voor een stabiele financiële markt.

Sommige investeerders crowdfunden met als reden dat de investering vaak positieve sociaal-maatschappelijke gevolgen heeft. Een startende ondernemer die wilt investeren in de leefbaarheid van een regio of wijk zal in deze huidige tijd weinig steun krijgen van banken. Wanneer u via een crowdfunding platform bijdraagt aan de financiering van dit project, weet u dat u DIRECT bijdraagt aan deze doelen. Ook via de platformen die microkrediet verstrekken aan ondernemers in ontwikkelingslanden kunt u direct resultaat zien van uw investering. Heel anders dan de meeste goede doelen! Crowdfunding is duurzaam beleggen met direct zichtbaar resultaat.

Risico’s voor particulieren

Uiteraard zijn er risico’s verbonden aan crowdfunding. Net zoals alle andere middelen om te investeren heeft u de kans dat de kredietnemer niet aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen, en het crowdfunding platform is vaak niet aansprakelijk voor eventuele wanbetaling. Soortgelijke vervelende situaties kunnen voorkomen worden door u zo goed mogelijk in te lezen. Lees het contract nauwkeurig door, lees u goed in in de achtergrondinformatie en zoek het bedrijf eventueel op. Crowdfunden is geen loterij; om het maximale rendement uit uw vermogen te halen moet u voldoende op de hoogte zijn van de projecten waar u in investeert.

Ook aan crowdfunden is een risicoEr wordt vaak gezegd dat als de crowdfunding site failliet gaat de overeenkomst wordt opgezegd. Niets is minder waar, sinds de overeenkomst direct met de kredietnemer is afgesloten. Mocht het platform worden stopgezegd is de kredietnemer nog steeds verbonden jegens de investeerder.