De markt voor crowdfunding

Net zoals bij elke andere geld- en kapitaalmarkt kan er bij crowdfunding (grofweg) onderscheid gemaakt worden in twee partijen: vraag en aanbod van kapitaal. De vraag en het aanbod van dit kapitaal komen bij elkaar op een marktplaats: in dit geval de verschillende crowdfundings platformen die zowel nationaal en internationaal online te vinden zijn. Crowdfundings platformen hebben geen juridische verplichtingen aan de partijen: ze brengen alleen vraag en aanbod direct bij elkaar, regelen de contracten en verlenen service bij wanbetaling.

Crowdfunding voor particuliere investeerders

De vraag is: voor wie is crowdfunding uiteindelijk een interessante optie? Het ondermijnen van banken en samenwerken om een gezamenlijk doel te bereiken, en de mogelijkheid om een beroep doen op deze massa klinkt – en is – fantastisch. Maar kan ‘zomaar iedereen’ mee profiteren met deze nieuwe trend? Het antwoord is: ja, dat kan.

In deze markt bestaat de vraag van kapitaal uit startende ondernemers, bestaande ondernemers en (in sommige gevallen) particulieren. De ondernemers zijn op zoek naar startkapitaal voor een nieuwe onderneming of zoeken financiële middelen om bestaande bedrijven uit te breiden. Daarnaast zijn er sommige particulieren die op zoek zijn naar goedkoop en makkelijk consumptief krediet.

Elk bedrijf of persoon die de behoefte heeft aan extra kapitaal – om welke reden kan ook –  kan terecht bij de verschillende platformen. Verschillende platformen bieden een plek aan verschillende doelgroepen, lees op deze pagina meer over de categorieën platformen.

Het aanbod van kapitaal vloeit voort uit particulieren en bedrijven die een deel van hun vermogen beleggen in deze aanvragen. Ieder persoon die voldoende vermogen heeft én bereid is om (meerdere) kleine delen van dit vermogen te investeren in bedrijven kan zich aanmelden op de crowdfunding platformen. Deelname aan deze platformen is meestal gratis voor investeerders, en er is geen minimaal bedrag per maand wat geïnvesteerd moet worden. De voordelen van investeren via crowdfunding worden op deze pagina nader toegelicht!