De nieuwste mogelijkheden van crowdfunding

crowdfundingIn december 2014 heeft het AFM (Autoriteit Financiële Markten) een rapport uitgebracht in opdracht van minister Dijsselbloem van Financiën met de knelpunten in het huidige toezichtsysteem. Om deze knelpunten op te lossen moeten er een aantal wetten gewijzigd worden. Deze wetswijzingen gaan per 1 januari 2016 in. Maar wat zijn nou deze wetswijzigingen?

Provisie wordt toegestaan

Er ligt momenteel een verbod op het geven van provisie. Dit verbod houdt in dat een crowdfundingplatform die een vergunning heeft als beleggingsonderneming geen vergoeding mag ontvangen van de geldvrager. Deze vergoeding is echter de grootste inkomstenbron voor een crowdfundingplatform. Minister Dijsselbloem wil hierom dus de wetgeving veranderen. Hij wilt dat dit wel mogelijk is maar met enkele voorwaarden. Deze enkele voorwaarden zijn er zodat er geen misbruik gemaakt kan worden van de nieuwe wetswijziging.

Passendheidstoets

Momenteel mogen investeerders tot een bepaald bedrag investeren. Bij loan based crowdfunding (op basis van een lening) mag dit bedrag niet meer dan €40.000 zijn en bij equity based crowdfunding (op basis van aandelen) mag dit bedrag niet hoger zijn dan €20.000. Hiervoor hoeft niet een nieuwe wetgeving gemaakt worden maar er komt wel een passendheidstoets. Deze passendheidstoets houdt in dat een crowdfundingplatform kijkt of een investeerder wel genoeg vermogen heeft om te investeren. Hierdoor wordt de groei niet belemmerd en is er wel een zekerheid dat de consument het geld ontvangt wat afgesproken is.

Verzwaring van het ontheffingsregime

Naast de provisie en de passendheidstoets wilt minister Dijsselbloem ook een verzwaring van het ontheffingsregime. Momenteel maken veel crowdfundingplatformen gebruik van de ontheffing, op het bemiddelen van opvorderbare gelden, die door de AFM verleend is maar er is nu geen toezicht actief op deze platformen. Hierdoor is de bescherming voor geldgevers en geldvragers laag. Vanaf 1 januari wil minister Dijsselbloem dat de ontheffing verzwaard wordt. Dit zodat de geldgevers en geldvragers beschermd worden. Het regime moet concretere vereisten hebben. deze vereisten die verbonden worden zijn:

  • Betalingen tussen geldgevers en geldvragers moeten te allen tijde door moeten gaan ook al functioneert het platform niet goed.
  • Een goed ICT-systeem zodat de continuïteit en veiligheid gewaarborgd wordt.
  • Betrouwbare personeelsleden. Elk incident wat gebeurt, moet dan ook geregistreerd worden.
  • Personen die het platform leiden moeten geschikt zijn voor een crowdfundingplatform.

Wilt u graag de gehele kamerbrief van minister Dijsselbloem lezen? Klik dan hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *