Agrarische crowdfunding specialisten

Bij de platformen hieronder vind je betrokkenagrarische crowdfunding specialisten investeerders en agrarische ondernemers die op zoek zijn naar financiering. Als betrokken investeerder zoekt u naar meer dan alleen een financiële uitkering. U wilt bijvoorbeeld verandering mogelijk maken.

Bij agrarische crowdfunding specialisten is er de mogelijkheid om geld aan te trekken, van een groep betrokken investeerders. Deze platformen zijn uit het AFM register van 21-09-2015 opgenomen.

Agrifinance B.V.

Agrifinance B.V. brengt agrarische ondernemers met een financieringsbehoefte en geldgevers bij elkaar, met als doel, agrarische ondernemers toegang te bieden tot alternatieve financieringsbronnen, waarmee zij hun investeringsplannen kunnen realiseren. Agrifinance B.V. bemiddelt in leningovereenkomsten van MKB-ondernemingen, door middel van opvorderbaar geld.
Ontheffing bemiddelaar in opvorderbaar geld